City Eye

System inteligentnego monitoringu miejskiego

System Inteligentnego Monitoringu

 

 

CityEye przywraca monitoringowi rolę prewencyjną – zwraca uwagę operatora na sytuacje potencjalnie niebezpieczne, przez co pomaga zapobiegać ich dalszej eskalacji. 

Jak CityEye rozwija tradycyjny monitoring w System Inteligentnego Monitoringu? 

Dzięki wykorzystaniu elementów sztucznej inteligencji CityEye umożliwia wykrywanie obiektów i zdarzeń z nieosiągalną do tej pory dokładnością i bez konieczności wprowadzania zmian w istniejącej infrastrukturze. 

System w czasie rzeczywistym samodzielnie analizuje obraz z kamer i powiadamia operatora o wykrytych, zdefiniowanych wcześniej, sytuacjach (np. obecności człowieka w zakazanej strefie, aktach wandalizmu czy o zachowaniach odbiegających od normy np. samochodzie w miejscu niedozwolonym). 

Dzięki temu CityEye zdecydowanie zwiększa skuteczność działania centrów monitoringu. 

JAK TO DZIAŁA?

KAMERY

Po skonfigurowaniu, strumienie danych z kamer monitoringu są kierowane do systemu CityEye, działającego niezależnie od systemu VMR.

CITYEYE

CityEye w sposób ciągły analizuje obraz z kamer, w czasie rzeczywistym poszukując zdefiniowanych zdarzeń w określonych przez operatora godzinach.

POWIADOMIENIA

Po automatycznym wykryciu sytuacji potencjalnie niebezpiecznej CityEye wysyła powiadomienie do operatora odpowiedzialnego za obserwację danego obszaru.

OPERATOR

Operator błyskawicznie dokonuje jego interpretacji. To do człowieka należy decyzja o podjęciu ewentualnej interwencji przez odpowiednie służby.

ZASTOSOWANIE W MONITORINGU MIEJSKIM

Co ważne, system wykorzystuje istniejące kamery i działa ze wszystkimi rodzajami kamer. Dzięki temu nie trzeba dokonywać zmian w istniejącej infrastrukturze i ponosić dodatkowych kosztów. CityEye działa niezależnie od systemu VMR i NVR. System cechuje łatwość konfiguracji i obsługi powiadomień oraz przyjazny interfejs. 

 • Wykrywa ludzi i samochody w zakazanej strefie

 • Wykrywa „wałęsanie się”

 • Lokalizuje osoby leżące

 • Ułatwia zabezpieczenie imprez masowych i zgromadzeń publicznych

 • Wspomaga prewencję bójek i aktów wandalizmu

 • Pomaga zapobiegać wypadkom oraz chronić życie i zdrowie w czasie rzeczywistym

Cechy systemu

 • Łatwa konfiguracja i obsługa powiadomień. 
 • Kilka scenariuszy na jednej kamerze. 
 • System działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z możliwością indywidualnej konfiguracji. 
 • Pozwala na wprowadzenie zróżnicowanych parametrów dla każdej kamery. 
 • Wykorzystuje istniejące kamery, nie wymaga zmian w infrastrukturze. 
 • Działa niezależnie od systemu VMS i NVR. 
 • Funkcjonuje na kamerach obrotowych.

Technologia 

CityEye wykorzystuje algorytmy z obszaru Machine Learning, czyli uczenia maszynowego opartego na idei sztucznej inteligencji. System uczy się prawidłowych zachowań, a następnie w formie powiadomienia sygnalizuje wykryte od przyjętej normy odstępstwa. 

Machine Learning, czyli uczenie maszynowe jest konsekwencją rozwoju sztucznej inteligencji i metod jej praktycznego wdrażania. Odnosi się do algorytmów, które uczą się rozpoznawać prawidłowe wzorce na podstawie zbiorów danych. System na dostępnych mu zdjęciach i nagraniach, zgodnie z konfiguracją, rozpoznaje zdefiniowane przez administratora obiekty i sytuacje. Jest to możliwe dzięki sieciom neuronowym, czyli serii algorytmów, które imitują działanie ludzkiego mózgu. 

Tak pomyślane oprogramowanie nie wymaga zastosowania konkretnego sprzętu – oznacza to, że CityEye działa na każdym monitoringu, a jego wdrożenie nie wiąże się z koniecznością wymiany istniejącej infrastruktury. 

JAK PRZEBIEGA WDROŻENIE?

PRZYGOTOWANIE

Analiza oczekiwań i dostosowanie systemu CityEye do potrzeb Klienta

URUCHOMIENIE

Instalacja serwera CityEye w infrastrukturze sieciowej Klienta

SZKOLENIE

Konfiguracja powiadomień i szkolenie operatorów

Contact us

Write, call us or meet us directly!

Newsletter

Sign up

Subscribe to our newsletter to receive KP Labs news straight to your inbox!