Platforma 4.0

Interaktywne instrukcje szkoleniowe i serwisowe

Platforma 4.0 służy do tworzenia interaktywnych instrukcji szkoleniowych i serwisowych dla maszyn i urządzeń technicznych z wykorzystaniem technologii AR, VR oraz MR

Platforma 4.0 realizuje kompletny proces tworzenia szkolenia VR/AR. W przypadku korzystania z systemu na każdym etapie istnieje możliwość na bazie modelu maszyny/urządzenia odpowiedniego przygotowania szkolenia.

WYRÓŻNIKI

UŻYTKOWNIK

Potencjalny użytkownik może odczytać model oraz nadać poszczególnym fragmentom modelu odpowiednie funkcjonalności

SCENARIUSZE

Istnieje możliwość zdefiniowania dowolnego scenariusza szkoleniowego w taki sposób, że dla dowolnego modelu osoba użytkująca może utworzyć dowolny rodzaj szkolenia.

AR/VR POD KLIENTA

Moduł prowadzącego szkolenie i szkolonego - opracowane szkolenie jest udostępniane w trybie AR/VR dla końcowych klientów.

WYPRÓBUJ PLATFORMĘ 4.0 U SIEBIE JUŻ DZISIAJ!

ZALETY SYSTEMU

System jest unikatowy na rynku i oferuje możliwość sprzedaży (licencjonowania) na cztery potencjalne sposoby:

  • Bezpośrednie opracowanie szkoleń pod konkretne zamówienie (zgodnie z możliwościami innych konkurentów) – sprzedaż modułu szkolonego i egzaminatora. Zgłoś nam specyfikację szkolenia wraz z warunkami technicznymi a zbudujemy szkolenie pod te wymogi.

  • Dostarczenie przygotowanego modelu wraz z funkcjonalnościami oraz udostępnienie możliwości budowy dowolnego szkolenia oraz jego uruchomienia na bazie tego modelu – sprzedaż modułu tworzącego szkolenie, egzaminatora oraz szkolonego. Dostarcz nam model (maszyny/urządzenia) wraz ze specyfikacją funkcjonalności poszczególnych elementów modelu, a w zamian otrzymasz możliwość generowania dowolnych scenariuszy i wariantów.

  • Możemy też udostępnić Ci wszystkie moduły Platformy 4.0 – sprzedamy moduły edytora grafika, tworzącego szkolenie i szkolonego. Pełen pakiet Platformy 4.0 da Ci możliwość definiowania modelu i szkolenia na każdym etapie.

  • Konkretny pakiet, typowych i podstawowych szkoleń udostępnionych online – BHP, zachowanie przy ewakuacji, przepisy przeciwpożarowe, czy też pierwsza pomoc.

Platforma 4.0 została stworzona w projekcie pn. „Opracowanie nowoczesnej platformy do tworzenia interaktywnych instrukcji szkoleniowych i serwisowych dla maszyn i urządzeń technicznych z wykorzystaniem technologii AR, VR oraz MR” (nr wniosku: WND-RPSL.01.02.00-24-0871/17)

Contact us

Write, call us or meet us directly!

Newsletter

Sign up

Subscribe to our newsletter to receive KP Labs news straight to your inbox!