RODO
Osoby ubiegające się o zatrudnienie

RODO
Osoby ubiegające się o zatrudnienie

Informacja o Administratorze Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest KP Labs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (ul. Konarskiego 18c, 44-100 Gliwice, KRS: 0000622854).

W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas mogą się Państwo skontaktować wysyłając wiadomość na następujący adres e-mail: adminrodo@kp.labs.pl albo wysyłając zapytania na następujący adres: ul. Konarskiego 18c, 44-100 Gliwice.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, natomiast część z nich (imię i nazwisko, data urodzenia, wskazane przez Państwa dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia) jest konieczna do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Dla celów rekrutacji przetwarzamy wyłącznie dane osobowe podane przez Państwa w cv oraz te, które podadzą nam Państwo podczas ewentualnej rozmowy rekrutacyjnej.

Mogą Państwo sami zadecydować o tym, jakie dane chcą nam Państwo udostępnić w swoim cv. My, jako potencjalny pracodawca, wymagamy od Państwa podania wyłącznie następujących danych: imię i nazwisko, data urodzenia, wskazane przez Państwa dane kontaktowe, informacje o wykształceniu, kwalifikacjach zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia.

W wysyłanej do nas wiadomości albo w odpowiedzi na nasze pytanie, mogą Państwo również wyrazić zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji oraz zgodę na udostępnienie Państwa danych współpracującym z nami firmom, które mogą być również zainteresowane Państwa zatrudnieniem.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO:
  • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i wyboru odpowiedniego kandydata,
  • w celu przeprowadzania przyszłych rekrutacji, o w celu przekazania danych osobowych naszym partnerom zainteresowanym nawiązaniem współpracy z osobą o danych kwalifikacjach;
 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO:
  • w celu spełnienia obowiązku prawnego wynikającego z kodeksu pracy;
 • art. 6 ust. 1 lit f) RODO:
  • w celu nawiązania kontaktu z potencjalnym kandydatem.

Informacje o odbiorcach danych osobowych i przekazywaniu danych do państw trzecich

O ile nie wyrazili Państwo zgody na udostępnienie Państwa danych innym podmiotom zainteresowanym Państwa rekrutacją, nie przekazujemy Państwa danych osobowych innym podmiotom i osobom, chyba że to jest niezbędnie konieczne. Na przykład przesłane przez Państwa cv mogą być przechowywane na serwerach podmiotów technicznie realizujących niektóre usługi na naszą rzecz, np. firm hostingowych. Zawsze zawieramy umowę z takimi podmiotami i gwarantujemy, że przetwarzanie przez nie danych odbywa się wyłącznie na nasze wyraźne polecenie oraz w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Może się zdarzyć, że dostawcy usług przechowują Państwa dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, gwarantujemy jednak, że Państwa dane są bezpieczne, gdyż wybieramy wyłącznie dostawców, którzy zapewniają odpowiedni stopień ochrony. O tym, czy dane państwo lub organizacja zapewniają odpowiedni stopień ochrony decyduje Komisja Europejska, ale dbamy też o to w umowach zawieranych z takimi dostawcami (stosując tzw. standardowe klauzule umowne).

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać:

 • w przypadku konkretnej rekrutacji, w odpowiedzi na którą przesłali nam Państwo cv – do czasu zakończenia tej rekrutacji oraz przez okres 3 lat od jej zakończenia,
 • w przypadku zgody na uczestnictwo w dalszych rekrutacjach – tak długo, jak długo będziemy prowadzić projekty w tematyce lub technologiach, którymi w naszej ocenie mogą Państwo być zainteresowani, do czasu wycofania przez Państwa zgody, a w przypadku przeprowadzenia rekrutacji na podstawie tej zgody – do 3 lat od jej zakończenia.

Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo sprostowania Państwa danych,
 • prawo żądania usunięcia danych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 • prawo przenoszenia danych.

Jeśli mają Państwo wątpliwości co do tego, czy Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z prawem, mogą wnieść Państwo skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Contact us

Write, call us or meet us directly!

Newsletter

Sign up

Subscribe to our newsletter to receive KP Labs news straight to your inbox!