RODO
Użytkownicy stron WWW I COOKIES

RODO
Użytkownicy stron WWW I COOKIES

Informacja o Administratorze Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest KP Labs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (ul. Konarskiego 18c, 44-100 Gliwice, KRS: 0000622854). W każdej sprawie dotyczącej Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas mogą się Państwo skontaktować wysyłając wiadomość na następujący adres e-mail: adminrodo@kplabs.pl albo wysyłając zapytania na następujący adres: ul. Konarskiego 18c, 44-100 Gliwice.

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Państwa danych osobowych w formularzu kontaktowym jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Państwa pytanie oraz utrzymywać z Państwem dalszy kontakt. W tym celu prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz danych umożliwiających skorzystanie z co najmniej jednego ze sposobów kontaktu z Państwem, tzn. numeru telefonu i/lub adresu e-mail.

Zakres przetwarzanych danych osobowych

Przetwarzamy następujące Państwa dane osobowe:

 • podane w formularzu kontaktowym (imię i nazwisko, adres e-maili/lub numer telefonu oraz inne dane, które podają nam Państwo dobrowolnie w treści wiadomości),
 • adresy IP Państwa komputerów, smartfonów oraz innych urządzeń, z których Państwo korzystają, kontaktując się z nami,
 • pliki cookie (tzw. „ciasteczka”),
 • logi serwera www z naszej strony internetowej, np. Państwa lokalizacja, czas połączenia, informacja o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

Mogą Państwo sami zadecydować o tym, jakie dane z punktów 2-3 powyżej chcą nam Państwo udostępniać, odpowiednio konfigurując Państwa przeglądarkę internetową.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzamy na następujących podstawach prawnych i w następujących celach:

 • art. 6 ust. 1 lit f) RODO:
  • w celu obsługi zapytań przesyłanych przez formularz kontaktowy i prowadzenia dalszej korespondencji z Państwem,
  • w celu kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu ustalenia warunków dalszej współpracy lub doprecyzowania zadanego przez Państwa pytania,
  • w celu badania ruchu na naszej stronie internetowej.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Nie przekazujemy Państwa danych osobowych innym podmiotom i osobom, chyba że to jest niezbędnie konieczne. Na przykład dane podane w formularzu mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi na naszą rzecz, np. serwisantom IT albo firmom hostingowym. Zawsze zawieramy umowę z takimi podmiotami i gwarantujemy, że przetwarzanie przez nie Państwa danych odbywa się wyłącznie na nasze wyraźne polecenie oraz w zgodzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Może się zdarzyć, że dostawcy usług przechowują Państwa dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, gwarantujemy jednak, że Państwa dane są bezpieczne, gdyż wybieramy wyłącznie dostawców, którzy zapewniają odpowiedni stopień ochrony. O tym, czy dane państwo lub organizacja zapewniają odpowiedni stopień ochrony decyduje Komisja Europejska, ale dbamy też o to w umowach zawieranych z takimi dostawcami (stosując tzw. standardowe klauzule umowne).

Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do obsługi Państwa zapytania, tj. tak długo, jak zechcą Państwo utrzymywać z nami kontakt. W ciągu czterech tygodni od ostatniego kontaktu z Państwa strony usuniemy Państwa dane. Zanim jednak to nastąpi, możemy się z Państwem skontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych.

Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo sprostowania Państwa danych,
 • prawo żądania usunięcia danych,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo sprzeciwu względem przetwarzania danych,
 • prawo przenoszenia danych.

Jeśli mają Państwo wątpliwości co do tego, czy Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane zgodnie z prawem, mogą wnieść Państwo skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Informacja o plikach cookies

Nasza strona internetowa korzysta z plików cookies (tzw. ciasteczek). Są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w Państwa komputerach, tabletach, smartfonach oraz innych urządzeniach, za pomocą których kontaktują się Państwo z nami, bądź korzystają z naszej strony internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby korzystają z naszej strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości (np. pozwala na zapamiętanie wprowadzonych danych).

Na naszej stronie internetowej stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

 • „sesyjne” (session cookies), które są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na Państwa urządzeniach do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
 • „stałe” (persistent cookies), przechowywane są w Państwa urządzeniach przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.

Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w używanych przez Państwa urządzeniach. W każdym czasie mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarek w tym zakresie, np. usuwając zachowane pliki

Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystają. Zwracamy uwagę, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.

Informacja o logach serwera

Informacje o niektórych Państwa zachowaniach podczas korzystania z naszej strony internetowej podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania stroną oraz w celu zapewnienia sprawnej obsługi świadczonych usług.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

 • czas nadejścia zapytania,
 • czas wysłania odpowiedzi,
 • nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
 • informacja o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Państwa (tzw. referer link) – w przypadku, gdy przejście na nasza stronę internetową nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o Państwa przeglądarce,
 • informacje o adresie IP.

Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę internetową i są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania stroną.

Contact us

Write, call us or meet us directly!

Newsletter

Sign up

Subscribe to our newsletter to receive KP Labs news straight to your inbox!