Projekty unijne

Projects with EU funding

Jednostka obliczeniowa o zmniejszonych amplitudach temperatury pracy oraz zwiększonej niezawodności i mocy obliczeniowej, służąca do przetwarzania wielowymiarowych i wielosensorowych danych na orbicie okołoziemskiej do zastosowania w mikro i małych satelitach (Lion DPU).

Realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju nr 1/1.1.1/2021 – Szybka ścieżka.

Celem jest opracowanie innowacyjnej w skali świata jednostki obliczeniowej (Lion DPU) służącej do przetwarzania wielowymiarowych i wielosensorowych danych na orbicie okołoziemskiej cechującej się zwiększonym czasem dostępności jednostki do przetwarzania danych na orbicie, zmniejszoną wartością międzyszczytową cykli termicznych dla jednostki obliczeniowej oraz zwiększoną mocą obliczeniową.

Dzięki realizacji projektu nastąpi zwiększenie konkurencyjności Kp Labs sp. z o.o. na rynku polskim i zagranicznym poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnej jednostki obliczeniowej (DPU).

Project implementation period

Realizacja projektu
01.11.2021 - 31.12.2023

Project value

Wartość projektu
6 199 717,69 PLN

Contribution of European Funds

Dofinansowanie UE
4 305 384,11 PLN

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Transfer technologii rekonstrukcji nadrozdzielczej zdjęć cyfrowych opartej na zastosowaniu głębokich sieci neuronowych

Realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.2 Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii.

Celem projektu jest wdrożenie technologii rekonstrukcji nadrozdzielczej zdjęć cyfrowych opartej na zastosowaniu głębokich sieci neuronowych, w celu wprowadzenia do oferty innowacyjnej w skali kraju usługi, pozwalającej na znaczną poprawę jakości zdjęć cyfrowych w krótkim czasie: przygotowanie danych uczących do treningu sieci głębokich, rekonstrukcję nadrozdzielczą zdjęć na podstawie jednego zdjęcia źródłowego, rekonstrukcję nadrozdzielczą zdjęć na podstawie wielu zdjęć źródłowych, szybkie metody rekonstrukcji nadrozdzielczej na podstawie wielu zdjęć źródłowych, automatyczny dobór parametrów scalania zdjęć cyfrowych.

Zwiększenie konkurencyjności KPLabs sp. z o.o. na rynku polskim i zagranicznym poprzez rozszerzenie oferty o usługę, pozwalającą na znaczną poprawę jakości zdjęć cyfrowych w krótkim czasie.

Project implementation period

Realizacja projektu
01.02.2021 – 31.05.2021

Project value

Wartość projektu
707 250,00 PLN

Contribution of European Funds

Dofinansowanie UE
488 750,00 PLN

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Promocja innowacyjnego oprogramowania DeepFlow na rynkach zagranicznych w celu intensyfikacjidziałalności eksportowej przedsiębiorstwa

Realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w za pośrednictwem Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości w ramach programu Go to Brand 2019-2020.

Przedmiotem projektu jest uczestnictwo Spółki w branżowym programie promocji dla branży IT/ICT w celupromocji na rynkach zagranicznych marki DeepFlow.

Zwiększenie konkurencyjności KPLabs sp. z o.o. na rynku polskim i zagranicznym poprzez wypromowanie marki produktowej DeepFlow.

Project implementation period

Realizacja projektu
05.04.2019-31.12.2020

Project value

Wartość projektu
329 700,00 PLN

Contribution of European Funds

Dofinansowanie UE
247 275,00 PLN

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
Rzeczpospolita Polska

Inteligentny komputer pokładowy dla nano- i mikrosatelitów o zwiększonej niezawodności i mocy obliczeniowej, umożliwiający samodzielną diagnozę satelity przy użyciu technik uczenia maszynowego w celu wykrywania anomalii na podstawie danych telemetrycznych.

Realizujemy projekt współfinansowany przez Unię Europejską za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Projekt realizowany jest w ramach naboru wniosków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka "Technologie Kosmiczne".

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego komputera pokładowego dla nano- i mikrosatelitów (od 1 do 100 kg) o zwiększonej niezawodności działania w przestrzeni kosmicznej oraz inteligentnego wykrywania anomalii w danych telemetrycznych.

Zwiększenie konkurencyjności KPLabs sp. z o.o. na rynku polskim i zagranicznym poprzez rozszerzenie oferty produktowej o innowacyjny komputer pokładowy dedykowany nano- i mikrosatelitom.

Project implementation period

Realizacja projektu
01.05.2020 – 31.12.2023

Project value

Wartość projektu
9 594 147,88 PLN

Contribution of European Funds

Dofinansowanie UE
6 648 784,36 PLN

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Opracowanie uczącego się systemu inteligentnej analizy obrazu poprawiającego efektywność miejskiego monitoringu wizyjnego (CityEye).

Realizujemy projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie prototypu innowacyjnego systemu miejskiego inteligentnego monitoringu wizyjnego CityEye opartego na autorskich rozwiązaniach z zakresu stereowizji i uczenia maszynowego. System będzie charakteryzował się wysoką skutecznością analizy obrazu w trudnym środowisku miejskim dzięki zaawansowanym algorytmom identyfikacji obiektów i ich śledzenia.

Zwiększenie konkurencyjności KP Labs sp. z o.o. na rynku polskim i zagranicznym poprzez wprowadzenie do oferty systemu zwiększającego skuteczność miejskiego monitoringu w detekcji potencjalnie niebezpiecznych zdarzeń, poprawiającego bezpieczeństwo mieszkańców i ich mienia.

Project implementation period

Realizacja projektu
01.07.2017 – 30.06.2019

Project value

Wartość projektu
4.230.356,05 PLN

Contribution of European Funds

Dofinansowanie UE
2.827.966,64 PLN

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Śląskie
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Innowacyjny system hiperspektralny do obserwacji Ziemi (HyperCam) o podwyższonej rozdzielczości spektralnej umożliwiający automatyczne przetwarzanie i selekcjonowanie danych satelitarnych na orbicie w oparciu o nowe algorytmy segmentacji i klasyfikacji obrazów satelitarnych wykorzystujące głębokie sieci konwolucyjne.

Realizujemy projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie Innowacyjnego systemu hiperspektralnego do obserwacji Ziemi (HyperCam) o podwyższonej rozdzielczości spektralnej umożliwiający automatyczne przetwarzanie i selekcjonowanie danych satelitarnych na orbicie w oparciu o nowe algorytmy segmentacji i klasyfikacji obrazów satelitarnych wykorzystujące głębokie sieci konwolucyjne.

Zwiększenie konkurencyjności Kp Labs sp. z o.o. na rynku polskim i zagranicznym poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnego satelitarnego systemu hiperspektralnego do obserwacji Ziemi umożliwiającego segmentację zdjęć satelitarnych na orbicie.

Project implementation period

Realizacja projektu
01.01.2018 – 31.12.2023

Project value

Wartość projektu
19 287 752,45 PLN

Contribution of European Funds

Dofinansowanie UE
13 926 303,05 PLN

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Opracowanie nowoczesnej platformy do tworzenia interaktywnych instrukcji szkoleniowych i serwisowych dla maszyn i urządzeń technicznych z wykorzystaniem technologii AR, VR oraz MR.

Realizujemy projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego na skalę światową narzędzia do tworzenia interaktywnych instrukcji szkoleniowych. Dzięki niemu dowolny użytkownik, nawet nie posiadający specjalistycznej wiedzy programistycznej, będzie mógł tworzyć szkolenia, podczas których szkolona osoba w świecie wirtualnym i czasie rzeczywistym będzie mogła zdobywać wiedzę praktyczną z obsługi oraz serwisu maszyn i urządzeń technicznych.

Zwiększenie konkurencyjności KP Labs sp. z o.o. na rynku polskim i zagranicznym poprzez wprowadzenie do oferty innowacyjnego narzędzia do generowania wirtualnych szkoleń. Konkurencyjność KP Labs wzrośnie również poprzez poszerzenie portfolia potencjalnych klientów z obszarów do tej pory nie eksplorowanych, takich jak przemysł maszynowy, którzy zainteresowani będą prostym i szybkim sposobem prowadzenia szkoleń dla swoich pracowników czy klientów.

Project implementation period

Realizacja projektu
01.09.2018 – 31.08.2020

Project value

Wartość projektu
2 933 925,20 PLN

Contribution of European Funds

Dofinansowanie UE
1 894 214,43 PLN

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Śląskie
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w dziedzinie elektroniki i technik kosmicznych.

Realizujemy projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w dziedzinie elektroniki i technik kosmicznych.

Zwiększenie konkurencyjności KP Labs sp. z o.o. na rynku polskim i zagranicznym poprzez wybudowanie nowoczesnego Centrum Badawczo-Rozwojowego, umożliwiającego budowanie, testowanie i integrowanie elementów lotnych satelitów w specjalistycznych laboratoriach jak również całkowitej kontroli misji ze stacji naziemnej.

Project implementation period

Realizacja projektu
01.01.2019 – 31.12.2022

Project value

Wartość projektu
15.405.771,71 PLN

Contribution of European Funds

Dofinansowanie UE
6.932.597,27 PLN

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

System do automatycznej optymalizacji oczujnikowania pojazdu, oceny jego niezawodności oraz analizy wielomodalnych danych sensorycznych z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego (KAMELEON)

Realizujemy projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest opracowanie innowacyjnego na skalę światową systemu Kameleon do automatycznej optymalizacji oczujnikowania pojazdu, oceny niezawodności oczujnikowania w kontekście budowania percepcji pojazdu oraz analizy wielomodalnych danych sensorycznych z wykorzystaniem technik uczenia maszynowego.

Zwiększenie konkurencyjności KP Labs sp. z o.o. na rynku polskim i zagranicznym poprzez wprowadzenie do oferty wykorzystującego uczenie maszynowe innowacyjnego systemu dla oczujnikowania pojazdu. Realizacja projektu pozwoli KP Labs na wejście na nowe rynki w ujęciu branżowym i geograficznym, a także zwiększenie rozpoznawalności Spółki na rynku w dziedzinie inteligentnego przetwarzania danych, uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.

Project implementation period

Realizacja projektu
01.09.2020 – 31.10.2022

Project value

Wartość projektu
4 843 950,31 PLN

Contribution of European Funds

Dofinansowanie UE
3 334 503,03 PLN

Fundusze Europejskie Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Śląskie

Internacjonalizacja produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców Klastra

Jako członek Klastra bierzemy udział w projekcie "Internacjonalizacji produktów Śląskiego Klastra Lotniczego poprzez działania promocyjno-biznesowe przedsiębiorców Klastra" w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Projekt polega na umożliwieniu wyjścia członkom klastra na rynki zagraniczne m.in. poprzez udział w międzynarodowych targach i misjach zagranicznych. Drugim bardzo istotnym aspektem jest możliwość nawiązania współpracy z jednostkami badawczo rozwojowymi i dostęp do zagranicznych infrastruktur badawczych. Działania te pozwolą na dyfuzję wiedzy I pozyskanie know-how w obszarze technologii lotniczych oraz automotive, jak i nawiązaniu współpracy biznesowej z międzynarodowymi partnerami. Wybór imprez międzynarodowych został poprzedzony analizą potrzeb członków klastra w obszarze dotarcia do nowych klientów, możliwość udziału i realizacji dużych projektów, nawiązywanie współpracy oraz pozyskiwanie nowych kontraktów.

Wartość Wydatków Kwalifikowanych - 9 632 953,04 PLN

Project implementation period

-

Project value

11 960 857,18 PLN

Contribution of European Funds

6 906 253,79 PLN

Contact us

Write, call us or meet us directly!

Newsletter

Sign up

Subscribe to our newsletter to receive KP Labs news straight to your inbox!